Υπουργείο Εξωτερικών Profile Image

Υπουργείο Εξωτερικών Verified

Updated: December 7, 2022

Επίσημος λογαριασμός twitter του Υπουργείου Εξωτερικών. Official twitter account of the Greek Ministry of Foreign Affairs | Greece in the World.

Location Athens, Greece
Language Preference English
Joined Mon Apr 19 14:26:46 +0000 2010
Followers 176,298
Following 437
Ratio 403.43
Tweets 17,733
Listed 1,243

Tweets Analysis

We analyzed 99 of the tweets by @Υπουργείο Εξωτερικών and here's what we found.

Tweets with @mentions
84 / 100
Tweets with #hashtags
37 / 100
Tweets with links
97 / 100
Tweets with media
1 / 100
Retweets
1 / 100
Replies
0 / 100
Most linked domains
Activity Time
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Note Timezone shown is UTC+0. Current UTC time is 19:40:46 +0000. The world clock can help you compare different timezones. If the tweets are spread evenly across the full 24 hour span, chances are that it's been set up to tweet automatically.

Mentions