มังกรทองเสื้อสีส้ม Profile Image

มังกรทองเสื้อสีส้ม

Updated: September 30, 2022

เราตกคณิตจ้า☺ 11Yนาจาคนคี เราเป็นมาเฟียหาดใหญ่

Location
Language Preference Thai
Joined Mon Sep 05 14:27:20 +0000 2022
URL
Followers 9
Following 19
Ratio 0.47
Tweets 46
Listed 0

Tweets Analysis

We analyzed 99 of the tweets by @มังกรทองเสื้อสีส้ม and here's what we found.

Tweets with @mentions
29 / 46
Tweets with #hashtags
1 / 46
Tweets with links
3 / 46
Tweets with media
10 / 46
Retweets
3 / 46
Replies
27 / 46
Most linked domains
Twitter clients usage
Activity Time
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Note Timezone shown is UTC+0. Current UTC time is 06:33:51 +0000. The world clock can help you compare different timezones. If the tweets are spread evenly across the full 24 hour span, chances are that it's been set up to tweet automatically.

Hashtags

Mentions